Έλλειψη χώρου

Αν ο μελισσοκόμος είτε λόγω καιρού, είτε λόγω χρόνου, αμελήσει να τις επισκεφθεί και να τους προσθέσει κηρηθροφορείς….και καταλάβουν ότι θέλουν χώρο.
Κανένα πρόβλημα για αυτές, τον φτιάχνουν μόνες τους.
Όπως είπαμε, δεν μας χρειάζονται. Εμείς τις χρειαζόμαστε.
ΥΓ. Φαίνονται οι χαρακτηριστικές ρίγες της Κεκρόπιας φυλής στην κοιλιά τους.